Giảng viên Vũ Thị Hòa bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Chiều ngày 06 tháng 08 năm 2020, tại Phòng họp 1702, Tòa nhà Ươm tạo Công Nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NCS Vũ Thị Hòa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.

Xem thêm