ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA LẦN THƯ VII NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Nhằm tổng kết các kết quả đạt được trong hoạt động Đoàn và sinh viên nhiệm kỳ 2016 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2022, ngày 05/06/2019, tại Hội trường tầng 4 - Tòa nhà Thư viện B, Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức Đại Hội Đại Biểu Liên chi Đoàn khóa VII nhiệm kỳ 2019 - 2022

Xem thêm

Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Hóa học lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2019

Sáng ngày 26/11/2016, tại Hội trường tầng 5, Thư viện khu B Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Hóa học lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016- 2019. Đại hội là hoạt động chính trị lớn nhất của Đoàn viên Thanh niên khoa Công nghệ Hóa học nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Liên chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2014-2016, đưa ra phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên khoa Công nghệ Hóa học trong nhiệm kỳ 2016-2019 và bầu ra Ban Chấp hành Liên chi Đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2019.

Xem thêm

Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Hóa học lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017

Đại hội là hoạt động chính trị lớn nhất của Đoàn viên Thanh niên khoa Công nghệ Hóa học nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Liên chi Đoàn trong nhiệm kỳ 2011-2014, đưa ra phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên khoa Công nghệ Hóa học trong nhiệm kỳ 2014-2017 và bầu ra Ban Chấp hành Liên chi Đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2014-2017.

Xem thêm