Giảng viên Nguyễn Thị Kim An bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại Phòng họp 1705, nhà A 28-Tòa nhà Ươm tạo Công Nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Kim An đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.

Xem thêm

Giảng viên Vũ Thị Hòa bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện

Chiều ngày 06 tháng 08 năm 2020, tại Phòng họp 1702, Tòa nhà Ươm tạo Công Nghệ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, NCS Vũ Thị Hòa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện.

Xem thêm

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Giảng viên - NCS Phạm Thị Thanh Yên

14h00 ngày 16 tháng 02 năm 2018, tại phòng Bảo vệ Luận án 318 C1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giảng viên - NCS Phạm Thị Thanh Yên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Xem thêm

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của Giảng viên - NCS Phạm Thị Mai Hương

9h00 ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, giảng viên - NCS Phạm Thị Mai Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Xem thêm