Thông báo tuyển dụng của Công ty và nước giải khát Bia Việt Hà

Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà (Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh) tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, nhân viên KCS ngành Hóa học, Hóa sinh, Hóa thực phẩm.

Xem thêm