Khoa Công nghệ Hóa - Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục sản xuất nước rửa tay khô vì sức khỏe cộng đồng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịnh bệnh COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ Hóa - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lại tiếp tục sản xuất nước rửa tay khô phục vụ cộng đồng.

Xem thêm