Giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất 30.000 chai nước rửa tay khô vì sức khỏe cộng đồng

Tiếp tục thực hiện đề án: "Nghiên cứu triển khai sản xuất dung dịch rửa tay khô sát khuẩn đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng Coronavirus mới (2019-nCoV), giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ hóa trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang ngày đêm cố gắng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Xem thêm