Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu"

Chiều ngày 31/07/2020 tại Phòng Hội thảo nhà B2, Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu" do ThS Nguyễn Thị Thoa làm chủ nhiệm

Xem thêm