Bộ máy tổ chức

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS Phạm Thị Mai Hương

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- :Lãnh đạo và quản lý toàn diện Khoa

ĐT: 0904355276

Email: phammaihuong@haui.edu.vn; phamthimaihuong@gmail.com

* TỔ HÀNH CHÍNH: TS Phạm Thị Mai Hương - Tổ Trưởng

ĐT: 0904355276

Email: phammaihuong@haui.edu.vn; phamthimaihuong@gmail.com

Giáo vụ khoa: Cô Ngô Thạch Hoa

- ĐT: 0973254515

- Email: ngothachhoa@gmail.com

Chuyên viên làm công tác chủ nhiệm lớp: Cô Nguyễn Thị Mai Hoa

- ĐT: 0965884997

- Email: maihoa629@gmail.com

* BỘ MÔN

1. Bộ môn Hóa cơ sở: TS. Phạm Thị Thu Giang - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0989993585

- Email: phamthithugiang78@gmail.com

2. Bộ môn Công nghệ Vô cơ- Hóa công: TS. Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0987351688

- Email: manhtb0919@gmail.com

3. Bộ môn Công nghệ Hóa Hữu cơ: TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0904753386

- Email: nguyentuananh@haui.edu.vn

4. Bộ môn Hóa Phân tích: TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0988091556

- Email: thuphuong@yahoo.com

5. Bộ môn Công nghệ Hóa dầu: PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0912553094

- Email: huudhcnhn@gmail.com

6. Bộ môn Công nghệ Môi trường: TS. Phạm Thị Thanh Yên - Trưởng Bộ môn

- ĐT: 0983080375

- Email: ptyen@gmai.com

* CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

1. Ban chi ủy

Đồng chí Phạm Thị Mai Hương - Bí thư

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thế Hữu - Chi ủy viên

2. Ban chấp hành công đoàn

Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch

Cô Phạm Thị Thu Giang - Phó Chủ tịch

Thầy Nguyễn Mạnh Hà - UV

3. Ban chấp hành Liên chi đoàn

Đồng chí Trương Công Doanh- Bí thư

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Bí thư