Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:Khoa Công nghệ Hóa được Nhà trường trang bị cho hệ thống phòng thực hành, phòng thí nghiệm của hai cơ sở là Nhà B5, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Tầng 4, Nhà C8, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam với tổng diện tích trên 5.000 m2 có đầy đủ thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo các bậc học của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và nghiên cứu khoa học, bao gồm:

- 02 phòng Hội thảo

- 02 phòng Thiết bị nghiên cứu hiện đại

- 02 phòng nghiên cứu khoa học

- 02 phòng thí nghiệm Hóa Vô cơ

- 02 phòng thí nghiệm Hóa Hữu cơ

- 02 phòng thí nghiệm Hóa Phân tích

- 05 phòng thí nghiệm Hóa đại cương

- 01 phòng thí nghiệm Hóa lý

- 01 phòng thực hành Hóa công

Phòng Thiết bị nghiên cứu hiện đại

Khoa được trang bị 02 phòng Thiết bị nghiên cứu hiện đại với tổng diện tích khoảng 100 m2. Phòng được trang bị hệ thống máy sắc ký lỏng cao áp HPLC, máy sắc ký khối phổ GC-MS, hệ thống phân tích quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, hệ thống phân tích cực phổ đa năng…. Phòng được sử dụng để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; đào tạo sau đại học, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và chuyển giao công nghệ.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC (Model: 1260 Infinity, Đức)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Máy sắc ký khối phổ GC-MS (Model:7890B/5977A, Mỹ)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Shimazu (Model: AA-7000, Nhật)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Máy phân tích điện hóa đa năng (Model: PGSTAT302N, Hà Lan)

Phòng nghiên cứu khoa học

Khoa được trang bị 02 phòng nghiên cứu khoa học với tổng diện tích khoảng 150 m2, phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm từ cơ bản đến hiện đại phục vụ nghiên cứu khoa học như: cân phân tích, bếp điện, lò nung, tủ sấy, máy cất nước, máy khuấy từ gia nhiệt, máy khuấy cơ, máy rung siêu âm… Các phòng được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, bố trí sắp xếp trong phòng theo nguyên tắc 5S.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ

Khoa được trang bị 02 phòng thí nghiêm hóa hữu cơ (01 phòng ở cơ sở 2 và 01 phòng ở cơ sở 3) với tổng diện tích khoảng 250 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Hóa học hữu cơ, Tổng hợp hữu cơ, Vật liệu cao phân tử, Kỹ thuật sơn… Phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị hiện đại như: bơm chân không, máy cất quay chân không, bộ cất tinh dầu, bộ chiết xốclec, bộ cất đạm, máy đo độ bền cơ lý, máy đo điểm nóng cháy… Các phòng được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Phòng thí nghiệm Hóa vô cơ

Khoa được trang bị 02 phòng thí nghiêm hóa vô cơ (01 phòng ở cơ sở 2 và 01 phòng ở cơ sở 3) với tổng diện tích khoảng 250 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Hóa học vô cơ, Công nghệ điện hóa, Vật liệu silicat… Phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị hiện đại như: thiết bị đo điện hóa đa năng, máy nghiền bi hành tinh, máy khuấy từ gia nhiệt, thiết bị đo tính chất cơ lý, thiết bị điện phân ….

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Thiết bị đo điện hóa đa năng (Model: CPA HH3)

Phòng thí nghiệm Hóa đại cương

Khoa được trang bị 07 phòng thí nghiêm hóa đại cương (04 phòng ở cơ sở 2 và 03 phòng ở cơ sở 3) với tổng diện tích khoảng 500 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Hóa học đại cương, Kỹ thuật phòng thí nghiệm, ôn luyện sinh viên tham dự Olympic Hóa học. Phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị như: cân điện tử 4 số, đồng hồ bấm dây, đồng hồ đo dòng điện, tủ sấy, lò nung, máy khuấy từ gia nhiệt, bể điều nhiệt, máy đo điểm nóng cháy, bộ đổi nguồn, các thiết bị thủy tinh hiện đại của Đức….

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Phòng thí nghiệm Hóa phân tích

Khoa được trang bị 02 phòng thí nghiêm hóa phân tích với diện tích khoảng 120 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Hóa học phân tích, Phân tích công nghiệp, phân tích công cụ, Hóa môi trường… Phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị thiện đại như: Máy quang phổ UV/Vis, cân điện tử, máy ly tâm, máy phân tích cực phổ, máy DO, máy khử trùng, thiết bị lấy mẫu nước và mẫu khí, máy đo pH, máy cất nước 2 lần,….

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Phòng thí nghiệm Hóa lý

Khoa được trang bị 01 phòng thí nghiêm hóa lý với diện tích khoảng 60 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Hóa lý 1, Hóa lý 2. Phòng được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm từ cơ bản đến hiện đại như cân phân tích, lò nung, tủ sấy, mấy khuấy từ gia nhiệt, máy đo độ nhớt, máy cất nước, máy đo độ dẫn điện,… Phòng được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, bố trí sắp xếp trong phòng theo nguyên tắc 5S.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Phòng thực hành Hóa công

Khoa được trang bị 01 phòng thí nghiêm Quá trình và thiết bị với diện tích khoảng 100 m2 phục vụ sinh viên làm thí nghiệm các học phần Quá trình và thiết bị truyền nhiệt, cơ học, chuyển khối. Phòng được trang bị hệ thống trao đổi nhiệt, hệ thống bơm ly tâm, hệ thống chưng luyện, hệ thống sấy, hệ thống lọc,...

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học:Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học: