Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ

Địa chỉ

Nhà B2, Cơ sở 2 (khu B), Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 37655141/0973254515

Email: khoacnhoa@haui.edu.vn