Giới thiệu

Giới thiệu

Khoa Công nghệ Hóa được thành lập ngày 01/3/2003, Khoa đào tạo ở các cấp trình độ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học. Giảng viên của Khoa hầu hết đều có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trước những đòi hỏi của thực tiễn giảng dạy, Khoa luôn tích cực xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, xây dựng các chương trình, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, viết giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên. Trong những năm qua, Khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên ngành được giới chuyên môn đánh giá cao. Cơ sở vật chất của Khoa được Nhà trường trang bị những hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng tốt cho sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học... Xem tiếp