Ngành nghề đào tạo

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

A. CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học (Chuẩn đầu ra)

2. Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering)

* Giới thiệu

Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc, kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt. Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học có khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật hóa học; có khả năng và phương pháp nghiên cứu khoa học độc lập, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học vận dụng được các kiến thức và công nghệ mới trong các lĩnh vực tính toán, thiết kế, khai thác và vận hành các thiết bị Kỹ thuật Hóa học; tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản xuất.

* Cơ hội nghề nghiệp

Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học có thể quản lý, chỉ đạo và thực hiện các công việc tính toán, thiết kế, lắp đặt, vận hành và chuyển giao các thiết bị Kỹ thuật Hóa học.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học có thể triển khai các dự án tại các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; phụ trách kỹ thuật của các công ty, nhà máy,... về lĩnh vực hóa học.

Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

3. Đại học Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chemical Engineering Technology)

* Giới thiệu

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học đào tạo sinh viên trở thành những Kỹ sư có kiến thức cơ sở và chuyên sâu về công nghệ hóa học trong các lĩnh vực:

- Công nghệ Hoá vô cơ

- Công nghệ Hoá hữu cơ

- Công nghệ Hóa phân tích

- Công nghệ Hóa dầu

- Công nghệ Hóa dược

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Hóa học. Chương trình đào tạo theo CDIO (là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. CDIO khởi nguồn từ Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ), được rất nhiều trường ĐH, CĐ trên thế giới áp dụng). Cơ sở vật chất hiện đại, luôn được đầu tư cải tiến. Sinh viên thực tập tại các công ty, tập đoàn sản xuất lớn, các trung tâm phân tích, kiểm định chất lượng sản phẩm. Chất lượng đào tạo được Nhà trường cam kết theo Chuẩn đầu ra đã được công bố.

* Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật hóa học có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

- Nhân viên/quản lý bộ phận kỹ thuật trong các công ty sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận điều hành sản xuất trong các công ty sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) trong các công ty sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận kiểm soát chất lượng trong các công ty sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận phân tích, kiểm nghiệm trong các trung tâm phân tích, kiểm định chất lượng trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận phát triển và quản lý dự án trong các công ty sản xuất trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường…;

- Nhân viên/quản lý bộ phận liên quan đến khoa học – công nghệ trong các cơ quan, tổ chức;

- Giảng viên/nghiên cứu viên tham gia giảng dạy/nghiên cứu trong các trường đại học/cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước, ngoài nước.

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp sau 1 năm đạt 95,6% (theo số liệu khảo sát năm 2018). Sinh viên có cơ hội làm việc tại nhiều doanh nghiệp uy tín trong nước và nước ngoài với mức lương phổ biến từ 7-30 triệu đồng/tháng.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

4. Đại học Công nghệ kỹ thuật môi trường (Enviromental Engineering Technology)

* Giới thiệu

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở và chuyên sâu về công nghệ xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý nước, xử lý khí, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật môi trường. Chương trình đào tạo theo CDIO (là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. CDIO khởi nguồn từ Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ), được rất nhiều trường ĐH, CĐ trên thế giới áp dụng). Cơ sở vật chất hiện đại, các trang thiết bị luôn được đầu tư cải tiến và cập nhật. Sinh viên thực tập tại các công ty, trung tâm, trạm quan trắc và xử lý môi trường, trung tâm phân tích đánh giá môi trường. Chất lượng đào tạo được Nhà trường cam kết theo Chuẩn đầu ra đã được công bố.

Các Kỹ sư công nghệ môi trường có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý hệ thống xử lý chất thải rắn, xử lý nước, xử lý khí; quản lý chất lượng môi trường, phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực về môi trường.

* Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

- Vận hành, thiết kế, chế tạo và xây dựng hệ thống kỹ thuật môi trường;

- Phân tích, đánh giá, dự báo chất lượng môi trường;

- Quản lý về tài nguyên và môi trường, quan trắc môi trường;

- Tư vấn, giám sát các dự án môi trường;

- Tư vấn sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên;

- Vận hành hệ thống kỹ thuật môi trường và khai thác tài nguyên;

- Nghiên cứu tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học có liên quan.

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

6. Đại học Công nghệ thực phẩm (Food Technology)

* Giới thiệu

Ngành công nghệ kỹ thuật Thực phẩm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở kĩ thuật và kiến thức ngành Công nghệ Thực phẩm theo định hướng công nghệ sản xuất và chế biến thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; phân tích, kiểm tra đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm.

Thời gian đào tạo: 4 năm, cấp bằng Kỹ sư công nghệ Thực phẩm. Chương trình đào tạo theo CDIO (là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. CDIO khởi nguồn từ Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ), được rất nhiều trường ĐH, CĐ trên thế giới áp dụng).

Cơ sở vật chất hiện đại, các phòng thực hành- thí nghiệm có trang thiết bị hiện đại. Sinh viên được thực tập tại các công ty, nhà máy chế biến thực phẩm, trung tâm phân tích, kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Chất lượng đào tạo được Nhà trường cam kết theo Chuẩn đầu ra đã được công bố.

* Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế sản xuất và kinh doanh thực phẩm;

+ Các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu về thực phẩm và dinh dưỡng;

+ Các cơ quan dịch vụ, phân tích quản lý chất lượng, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các trường đại học, học viện có đào tạo ngành công nghệ thực phẩm;

+ Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh về các lĩnh vực thực phẩm.

B. CHUẨN ĐẦU RA

1. Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học

2. Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học

3. Công nghệ kỹ thuật hóa học

4. Công nghệ kỹ thuật môi trường

5. Công nghệ thực phẩm