Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội thảo "Khoa học vật liệu ứng dụng vì sự phát triển bền vững" (Applied Material Science for Sustainable Development (AMSD 2023)) dự kiến diễn ra ngày 24/02/2023 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Xem thêm