KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 - CẬP NHẬT TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 06/04/2020 ĐẾN 19/04/2020 - CẬP NHẬT TUẦN TỪ 13/4 ĐẾN 19/4/2020)

Xem thêm

Kế hoạch học tập từ 06/04/ 2020 đến 19/04/2020

Khoa Công nghệ hóa ra thông báo về kế hoạch học tập của sinh viên từ ngày 06/04/2020 đến ngày 19/04/2020

Xem thêm

Kế hoạch học tập từ 23/3/ 2020 đến 05/04/2020

Căn cứ Thông báo về kế hoạch hoạt động của Nhà Trường, Khoa Công nghệ Hóa thông báo về kế hoạch học tập đối với Sinh viên từ ngày 23/0//2020 đến 05/04/2020

Xem thêm