Kế hoạch học tập từ 23/3/ 2020 đến 05/04/2020

Căn cứ Thông báo về kế hoạch hoạt động của Nhà Trường, Khoa Công nghệ Hóa thông báo về kế hoạch học tập đối với Sinh viên từ ngày 23/0//2020 đến 05/04/2020

  • Thứ Hai, 13:30 23/03/2020