Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hóa học và Kỹ thuật hóa học vì sự phát triển bền vững - Chemistry and Chemical Engineering for Sustainable Development”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hóa học và Kỹ thuật hóa học vì sự phát triển bền vững” (CCESD 2023) được tổ chức nhằm mục đích thảo luận, công bố chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức đến cộng đồng khoa học trong nước và các đối tác đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các ý tưởng, các nghiên cứu mới. Hội thảo cũng là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Công nghệ Hoá -Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (ĐHCNHN).

  • Thứ Sáu, 16:40 07/10/2022