Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra thông báo Số: 02/TB-ĐHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019. Trong đó, ngành Kỹ thuật hóa học (mã số: 9520301) dự kiến tuyển 04 chỉ tiêu.

- Thời gian xét tuyển NCS gồm 2 đợt: (dự kiến)

+ Đợt 1: Từ 20 ÷ 30/5/2019

+ Đợt 2: Từ 21 ÷ 30/10/2019

- Nội dung cụ thể tải về tại đây

  • Thứ Ba, 07:50 05/02/2019

Tags: