Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Xi Măng và xây dựng Quảng Ninh

Công ty CP Xi Măng và xây dựng Quảng Ninh thông báo tuyển dụng trong đó có 10 Kỹ sư Hóa Vô cơ- Silicat và 02 Kỹ sư môi trường

Chi tiết xem file kèm

  • Thứ Năm, 08:39 03/10/2019