A facile strategy for the construction of TiO2/Ag nanohybrid-based polyethylene nanocomposite for antimicrobial applications

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Khoa Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết hợp với các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh; Đại học Thâm Quyến, Trung Quốc; Đại học Du Québec, Canada; Đại học Bang Pittsburg, Pittsburg, Hoa Kỳ. Công trình được đăng trên tạp chí Nano-Structures & Nano-Objects, Vol. 25, February 2021; doi: 10.1016/j.nanoso.2021.100671. Trong công trình này, composite PE nano đã được chế tạo thành công dựa trên hạt nano lai TiO2-Ag bằng phương pháp trộn nóng chảy với nền PE. Các thử nghiệm kháng khuẩn cho thấy PE – TiO2 / Ag nanocomposites thể hiện hiệu quả diệt khuẩn mạnh mẽ chống lại cả vi khuẩn E. coli và S. aureus

  • Thứ Tư, 09:38 18/05/2022