Study on the Properties of Epoxy Composites Using Fly Ash as an Additive in the Presence of Nanoclay: Mechanical Properties, Flame Retardants, and Dielectric Properties

Tuan Anh Nguyen and Thi Mai Huong Pham Bài báo của nhóm tác giả Khoa Công nghệ Hóa - trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trong công trinh của mình, các nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu đã công bố các nghiên cứu về các tính chất của vật liệu tổng hợp Epoxy sử dụng tro bay làm phụ gia khi có mặt của nanoclay. Bài bào được đăng trên Tapj chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2020; doi: 10.1155/2020/8854515. Danh mục SCIE, 2090-9063/2090-9071, Q2.

Abstract

Small and light fly ash is a by-product of thermal power plants, in which oxides mainly present in fly ash are suitable to reinforce composite materials. Its content accounts for 10, 20, 30, 40, and 50% of those materials. However, due to the smooth surface, it cannot stick completely in plastics. Therefore, in this work, it was studied to combine nanoclay additive (I.30 E) with 1, 3, and 5% by weight to synergize to improve mechanical strength, fire retardation, and electrical properties. Mechanical properties and flame retardant properties have improved markedly. At the combined ratio of 40% by weight of fly ash and 3% nanoclay, nanocomposites have tensile strength values of 64.12 MPa, flexural strength of 89.27 MPa, compressive strength of 215.23 MPa, and impact resistance of Izod 14.45 kJ/m2, oxygen index limited to 26.8% of fire retardant material. In terms of dielectric strength, the electric strength of pure epoxy is 17.5 kV/mm, higher than that before adding nanoclay (12.7 kV/mm). The presence of nanoclays in the material creates a tortuous electric path, slowing the propagation of the power plant, which is the main factor that improves the breaking strength of the nanocomposite.

Toàn văn bài báo:

  • Thứ Năm, 17:18 10/02/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

Thứ Hai, 08:37 15/04/2024
Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Chủ Nhật, 20:40 28/06/2020
Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Thứ Sáu, 14:43 18/10/2019
Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Thứ Hai, 09:49 04/03/2019

Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóa tải về tại đây

Thứ Hai, 07:43 06/11/2017

Các bài đã đăng

A facile strategy for the construction of TiO2/Ag nanohybrid-based polyethylene nanocomposite for antimicrobial applications

A facile strategy for the construction of TiO2/Ag nanohybrid-based polyethylene nanocomposite for antimicrobial applications

Thứ Tư, 09:38 18/05/2022
Hexavalent Chromium Adsorption on Magnetic Nanoparticles Synthesized from Tay Nguyen Red Mud from Vietnam

Hexavalent Chromium Adsorption on Magnetic Nanoparticles Synthesized from Tay Nguyen Red Mud from Vietnam

Thứ Tư, 09:25 09/03/2022
High CO Adsorption Performance of CuCl-Modified Diatomites by Using the Novel Method “Atomic Implantation”

High CO Adsorption Performance of CuCl-Modified Diatomites by Using the Novel Method “Atomic Implantation”

Thứ Sáu, 20:43 25/02/2022
Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Thứ Hai, 10:24 10/08/2020
Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Chủ Nhật, 15:53 09/08/2020
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Thứ Sáu, 10:42 07/08/2020
Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thứ Tư, 15:26 05/08/2020
Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Thứ Bảy, 14:57 27/06/2020

Video giới thiệu