Kế hoạch học tập từ 23/3/ 2020 đến 05/04/2020

Căn cứ Thông báo về kế hoạch hoạt động của Nhà Trường, Khoa Công nghệ Hóa thông báo về kế hoạch học tập đối với Sinh viên từ ngày 23/0//2020 đến 05/04/2020

Xem thêm

Thông báo chương trình trải nghiệm miễn phí tại Nhật Bản

Đối tượng: Chương trình thực tập trải nghiệm miễn phí tại Nhật Bản dành cho sinh viên (SV) nữ năm cuối cao đẳng, Đại học tất cả các khoa, trung tâm SV nữ đăng ký tham gia chương trình theo link: https://sum.vn/HaUI-HoanglongCMS *Quyền lợi của thực tập sinh như sau: - Được bố trí chỗ ăn, ở tại Nhật Bản và Tài trợ toàn bộ chi phí xuất cảnh. - Thu nhập (gồm cả làm thêm): 254,699 yên ~ 54,000,000đồng/ tháng - Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 08/11/2019 Chi tiết: File đính kèm

Xem thêm

Thông báo tổ chức Thực tập tốt nghiệp và làm ĐA/KLTN cho sinh viên LT CĐ-ĐH k12

Thông báo về việc tổ chức học kỳ thực tập tốt nghiệp và làm ĐA/KLTN hoặc học các học phần thay thế cho sinh viên Liên thông CĐ-ĐH K12 (SV các khóa khác có thể đăng ký)

Xem thêm

Lịch thực hành Khoa Công nghệ hóa tuần từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

Lịch thực hành Khoa Công nghệ Hóa tại nhà B5 và C8 tuần từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

Xem thêm

Kế hoạch Hội thảo định hướng, tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào các doanh nghiệp Nhật Bản của Công ty TNHH Sekisho Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Công ty Sekisho tổ chức Chương trình Hội thảo định hướng, tập huấn kỹ năng viết CV, đối sách phỏng vấn vào các doanh nghiệp Nhật Bản" nhằm giới thiệu vói sinh viên Đại học chính qui, Cao đẳng các khóa, các chuyên ngành của các Khoa, Trung tam về cơ hội việc làm tại cac Công ty Nhật Bản.

Xem thêm

Tuyển sinh trình độ đào tạo Đại học 2019

Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh trình độ Đại học năm 2019, chỉ tiêu dự kiến: 260 sinh viên. Tổ hợp xét tuyển: A00; B00; D07.

Xem thêm

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra thông báo Số: 02/TB-ĐHCN về việc tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019. Trong đó, ngành Kỹ thuật hóa học (mã số: 9520301) dự kiến tuyển 04 chỉ tiêu.

Xem thêm

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo Số: 01/TB-ĐHCN về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019. Trong đó, ngành Kỹ thuật hóa học (mã số: 8520301) dự kiến tuyển 25 chỉ tiêu.

Xem thêm