Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: "Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu"

Chiều ngày 31/07/2020 tại Phòng Hội thảo nhà B2, Khoa Công nghệ Hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu" do ThS Nguyễn Thị Thoa làm chủ nhiệm

Đề tài "Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu" MS: 27-2019-RD/HD-ĐHCN do ThS Nguyễn Thị Thoa làm chủ nhiệm. Quyết định nghiệm thu số 611/QĐ-ĐHCN; Chủ tích Hội đồng nghiệm thu: TS. Phạm Thị Mai Hương.

Tại buổi nghiệm thu, ThS Nguyễn Thị Thoa đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt các nội dung và kết quả đạt được của đề tài. Đề tài đã đặt ra và giải quyết được vấn đề thu hồi kim loại Cu và Ag từ bản mạch phế thài dùng tác nhân phản ứng điều chế được từ phoi sắt phế thải; quá trình thu hồi hầu như không gây phát sinh khí thải độc hại. Ưu điểm của qui trình thu hồi kim loại do nhóm nghiên cứu xây dựng là giải quyết được cả hai lạo phế thải là bản mạch điện tử (một loại phế thải điện tử nguy hại cho môi trường) và phoi sắt phế thải có khá nhiều ở các xưởng cơ khí hiện nay, nếu không được thu hồi và xử lý cũng gây hại cho môi trường. Đây là giải pháp vừa đảm bảo tính khoa học; tính thực tiễn vừa thân thiện với môi trường.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét và đặt các câu hỏi nhằm làm rõ hơn các nội dung thực nghiệm và kết quả đạt được. ThS Nguyễn Thị Thoa và nhóm đề tài đã trao đổi khoa học và tiếp thu các nội dung Hội đồng góp ý; chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu sau kết luận, TS Phạm Thị Mai Hương đã đánh giá cao kết quả và những cố gắng của nhóm nghiên cứu. Mắc dù bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn hoàn thành được đề tài theo tiến độ đặt ra. Các kết quả đạt được thỏa mãn các nội dung đã đăng ký trong Thuyết minh và Hợp đồng nghiên cứu khoa học. Qui trình thu hồi kim loại Cu, Ag của nhóm nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính khoa học và thân thiện với môi trường. Đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của Hội đồng để có thể thực hiện nghiệm thu cấp Trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi Nghiệm thu:

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: `Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu`ThS Nguyễn Thị Thoa trình bày báo cáo

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: `Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu`Hội đồng nghiệm thu

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: `Nghiên cứu công nghệ thu hồi kim loại Cu, Ag từ bản mạch điện tử sử dụng phoi sắt phế liệu`Sơ đồ tóm tắt qui trình thu hồi kim loại Cu

  • Thứ Bảy, 10:19 01/08/2020