Mechanical Properties and Flame Retardancy of Epoxy Resin/ Nanoclay/Multiwalled Carbon Nanotube Nanocomposites

Tuan Anh Nguyen ,1 Quang Tung Nguyen,1 and Trong Phuc Bach2 Bài báo của nhóm tác giả thuộc Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TRường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: /10.1155/2019/3105205

This paper reports the improvement of the mechanical properties and flame retardant properties of epoxy Epikote 240/nanoclay I.30E/multiwalled carbon nanotube nanocomposite prepared by mechanical stirring method combined with ultrasonic vibration, nanoclay I.30E content (1; 2; 3 wt.%) and content of MWNT (0.01; 0.02; 0.03 wt.%). When burned, MWCNTreduces egradation speed of epoxy Epikote 240 resin and increases the char yield, and nanoclay acts as an energy storage medium to hinder he heat transfer in epoxy resin. &e limiting oxygen index value and UL94 test indicated improvement of flame retardancy of the nanocomposites. &e results exhibit the potentiality of these based epoxy Epikote 240 resin/nanoclay I.30E/MWCNTs anocomposites for multifaceted advanced applications. &ese fillers can produce environmental friendly products with high thermal and mechanical properties.

1. Introduction
Currently, multicarbon carbon nanotubes and nanoclay are the stuffing widely used because they improve both the fireretardant properties and mechanical properties of epoxy plastic; they do not create toxic fumes or smoke corrosion during burning rocess, unlike common fire-retardant materials based on halogen compounds [1, 2]. Some studies have investigated the fire resistance of epoxy-based nanocomposite materials in MWCNTs and stated that, for MWCNTs, at the content of 2 and 4%, 5% by weight, the fire
resistance of the material increases. It is explained that the formation of coal coating on the surface of the sample separated from xygen in the environment leads to the prevention of the development of flame [3, 4]. &erefore, the improvement of fire resistance of materials is clearly shown. For nanoclay additives, Cevdet et al. conducted research on mechanical properties, flammability, and tructural morphology of epoxy/clay nanocomposite; nanoclay has been prepared with the content of 0.5, 1, 2, and 3% by weight [5].
&is work focuses on the study of flammability and mechanical properties of epoxy Epikote 240 substrate nanocomposites materials by adding MWCNT (0.02 wt.%) and nanoclay I.30E (2 wt.%), a small amount compared to the other works announced.

Toàn văn bài báo:

  • Thứ Năm, 10:14 05/09/2019

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Chủ Nhật, 20:40 28/06/2020
Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Thứ Sáu, 14:43 18/10/2019
Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Thứ Hai, 09:49 04/03/2019

Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóa tải về tại đây

Thứ Hai, 07:43 06/11/2017
Lễ Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2017

Lễ Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2017

Chủ Nhật, 09:37 22/10/2017

Các bài đã đăng

Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Thứ Hai, 10:24 10/08/2020
Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Chủ Nhật, 15:53 09/08/2020
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Thứ Sáu, 10:42 07/08/2020
Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thứ Tư, 15:26 05/08/2020
Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Thứ Bảy, 14:57 27/06/2020

The Use of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nanoclay for Simultaneously Improving the Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites

Chủ Nhật, 10:38 25/08/2019
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Chủ Nhật, 16:08 02/06/2019
Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Thứ Bảy, 14:46 26/01/2019

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo nhũ tương epoxy trong nước"

Thứ Năm, 12:09 25/10/2018

Video giới thiệu