Khoa Công nghệ Hóa công bố các nhóm nghiên cứu tiềm năng

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, PGS.TS Phạm Thị Mai Hương, Trưởng khoa Công nghệ Hóa đã ký công bố danh sách 4 nhóm nghiên cứu tiềm năng Khoa Công nghệ Hóa

Nhóm nghiên cứu tiềm năng được hình thành từ các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên Khoa Công nghệ Hóa, Viện HaUI, có định hướng nghiên cứu trùng nhau hoặc gần nhau hoặc từ các nhà khoa học thuộc các khoa khác nhau trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có tính liên ngành. Cụ thể:

  • Thứ Tư, 15:34 22/05/2024