Phenolic Constituents from Fallopia multiflora (Thunberg) Haraldson

Thi Thoa Nguyen,1,2,3 Thanh Binh Pham,2 Nguyen Phuong Thao ,2 Nguyen Hai Dang,1,2 Van Hung Nguyen,2 Van Cuong Pham,2 Chau Van Minh,2 Quang Hai Tran,3 and Nguyen Tien Dat 1,4. Bài báo của nhóm tác giả thuộc trường Đại học Khoa học và công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Viện Hóa sinh biển; Trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài báo được đăng trên tạp chí Journal of Chemistry, Volume 2018. doi.org/10.1155/2018/4851439

Four naphtolic glycosides (1–4), three anthraquinones (5–7), two stilbenes (8-9), one benzyl glycoside (10), and one flavonoid (11) were isolated from the roots of Fallopia multiflora. )e new compounds were elucidated to be 6-hydroxymusizin 8-O-α-D-apiofuranosyl-
(1→6)-β-D-glucopyranoside (1) and 6-methoxy-3-methyl-1,6,8-trihydroxy-2-naphthoic acid 8-O-β-D-glucopyranoside (3). Compound
3 could be an important marker for chemotaxonomy of F. multiflora. Benzyl gentiobioside (10) was isolated for the first time from the
family Polygonaceae.

1. Introduction
Fallopia multiflora ()unberg) Haraldson (Polygonaceae), synonym Polygonum multiflorum )unb., is an important medicinal plant in riental medicine. It is grown for various medicinal values ranging from bowel relaxation, antiaging, hair loss prevention, increasing sexual vigour, treatment of high cholesterol, high blood pressure, and inflammation [1]. Previous phytochemical investigations have revealed the presence of stilbenes and anthraquinones as major components in F. multiflora [2]. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucopyranoside, emodin, and physcion are used as main markers for quality control of F. multiflora materials and related products [3]. Flavonoids and proanthocyanidins were also found in this plant [3, 4]. Several naphtolic compounds including torachrysone-8-O- β-D-glucopyranoside, torachrysone-8-O-(6′-O-acetyl)-β-Dglucopyranoside, and torachrysone-8-O-(6′-O-galloyl)-β-Dglucoside were also reported [3]. In the present study, a phytochemical investigation of the Fallopia multiflora roots led to the isolation of two new (1 and 3) and nine known compounds (Figure 1).

Toàn văn bài báo:

  • Thứ Sáu, 08:24 20/09/2019

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học K8

Chủ Nhật, 20:40 28/06/2020
Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Bảo vệ luận văn thạc sĩ Khóa 7- đợt 2 ngành Kỹ thuật hóa học

Thứ Sáu, 14:43 18/10/2019
Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2019

Thứ Hai, 09:49 04/03/2019

Thông báo thi làm báo tường chào mừng 20-11 của LCĐ Khoa Công nghệ hóa tải về tại đây

Thứ Hai, 07:43 06/11/2017
Lễ Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2017

Lễ Khai mạc giải bóng đá nam sinh viên Khoa Công nghệ hóa năm 2017

Chủ Nhật, 09:37 22/10/2017

Các bài đã đăng

Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Nghiên cứu sử dụng sợi tre và sợi nano carbon trong chế tạo vật liệu nanocomposite nền nhựa Epoxy Epikote 240

Thứ Hai, 10:24 10/08/2020
Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng kháng khuẩn của vật liệu nanocomposit trên cơ sở polylactic acid và Ag/TiO2

Chủ Nhật, 15:53 09/08/2020
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Thứ Sáu, 10:42 07/08/2020
Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Thứ Tư, 15:26 05/08/2020
Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Thứ Bảy, 14:57 27/06/2020

Study on Fire Resistance Ability and Mechanical Properties of Composites Based on Epikote 240 Epoxy Resin and Thermoelectric Fly Ash: An Ecofriendly Additive

Thứ Ba, 09:52 10/09/2019

Mechanical Properties and Flame Retardancy of Epoxy Resin/ Nanoclay/Multiwalled Carbon Nanotube Nanocomposites

Thứ Năm, 10:14 05/09/2019

The Use of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nanoclay for Simultaneously Improving the Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites

Chủ Nhật, 10:38 25/08/2019
Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Chủ Nhật, 16:08 02/06/2019
Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Thứ Ba, 10:19 29/01/2019

Video giới thiệu