Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20, ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí

Dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Hữu Trung, giảng viên Khoa Công nghệ Hóa, nhóm sinh viên Đại học Công nghệ Hóa K13 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chế tạo thành công vật liệu composit trên cơ sở nhựa epoxy ED-20. Vật liệu này có thể ứng dụng bịt, bọc các chi tiết điện-điện tử dưới đáy biển phục vụ cho ngành khai thác dầu khí.

Xem thêm

Sinh viên bào chế thành công trà hạ áp từ hoè mễ thu hái tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học thuộc Khoa Công nghệ Hóa đã bào chế thành công trà hạ áp từ nụ và hoa của cây hòe (Stypnolobium japonicum (L.) Schott). Sản phẩm đang được doanh nghiệp quan tâm chuyển giao công nghệ

Xem thêm

Nghiên cứu thành công xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thuộc nhóm nghiên cứu của TS Phạm Thị Mai Hương đã thành công trong nghiên cứu xử lý xỉ thải từ sản xuất phốt pho vàng (Lào Cai) làm vật liệu không nung, kết cấu nền ứng dụng trong xây dựng, đường giao thông bằng chất kết dính vô cơ không sử dụng xi măng.

Xem thêm

Nghiên cứu thành công thuốc trừ muỗi, bọ gậy từ tinh dầu thực vật

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu, sản xuất thành công thuốc trừ muỗi, bọ gậy từ tinh dầu thực vật không độc hại để trừ muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết, sốt rét.

Xem thêm

Định hướng nghiên cứu khoa học của các Bộ môn

Khoa Công nghệ hóa công bố định hướng nghiên cứu của các Bộ môn trong khoa trong giai đoạn 2020-2025

Xem thêm

Phenolic Constituents from Fallopia multiflora (Thunberg) Haraldson

Thi Thoa Nguyen,1,2,3 Thanh Binh Pham,2 Nguyen Phuong Thao ,2 Nguyen Hai Dang,1,2 Van Hung Nguyen,2 Van Cuong Pham,2 Chau Van Minh,2 Quang Hai Tran,3 and Nguyen Tien Dat 1,4. Bài báo của nhóm tác giả thuộc trường Đại học Khoa học và công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Viện Hóa sinh biển; Trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam; Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài báo được đăng trên tạp chí Journal of Chemistry, Volume 2018. doi.org/10.1155/2018/4851439

Xem thêm

Study on Fire Resistance Ability and Mechanical Properties of Composites Based on Epikote 240 Epoxy Resin and Thermoelectric Fly Ash: An Ecofriendly Additive

Tuan Anh Nguyen , Quang Tung Nguyen, Xuan Canh Nguyen , and Van Hoan Nguyen Bài báo của nhóm tác giả thuộc khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: 10.1155/2019/2635231

Xem thêm

Mechanical Properties and Flame Retardancy of Epoxy Resin/ Nanoclay/Multiwalled Carbon Nanotube Nanocomposites

Tuan Anh Nguyen ,1 Quang Tung Nguyen,1 and Trong Phuc Bach2 Bài báo của nhóm tác giả thuộc Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và TRường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng trên tạp chí Hindawi - Journal of Chemistry Volume 2019. doi: /10.1155/2019/3105205

Xem thêm

The Use of Multi-Walled Carbon Nanotubes and Nanoclay for Simultaneously Improving the Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy Nanocomposites

Nguyen Tuan Anh1*, Nguyen Quang Tung1, Bach Trong Phuc2, Nguyen Xuan Canh1 Bài báo của nhóm tác giả thuộc Khoa Công nghệ hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trungtaam Polime - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăn trên tạp chí International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.36) (2018).

Xem thêm

Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Thu Thủy, nhóm sinh viên thuộc lớp Công nghệ Hóa dầu, K11, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu chế tạo màng sợi polyvinyldiene fluoride (PVDF) chứa GO bằng phương pháp điện trường quay (electrospinning)

Xem thêm