Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng sợi PVDF/GO bằng phương pháp điện trường quay và đánh giá khả năng hấp phụ ion chì của màng sợi PVDF/GO

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Thu Thủy, nhóm sinh viên thuộc lớp Công nghệ Hóa dầu, K11, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nghiên cứu chế tạo màng sợi polyvinyldiene fluoride (PVDF) chứa GO bằng phương pháp điện trường quay (electrospinning)

Xem thêm

Hội nghị khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Sáng 28/01/2019, tại Phòng Hội thảo 402 Trung tâm Thư viện - cơ sở 2, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học cấp Khoa Công nghệ hóa lần thứ nhất

Xem thêm

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc"

Chiều ngày 25/01/2019, Phòng Khoa học công nghệ - Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCKH cấp Tỉnh: Nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất nano Zerumbone từ cây gừng gió (Zingiber zerumbert Sm) trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài do ThS. Nguyễn Đức Hải - Giảng viên khoa Công nghệ Hóa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Advanced methodologies for detection and determination of heavy metals in food

Dang-Thuan Tran<sup>*</sup>, Thi Cam Van Do, Quang Trung Nguyen, Truong Giang Le

Xem thêm

Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II

Sáng 5/5/2018, tại phòng bảo vệ luận án số 2 - tầng 10, nhà A1, đã diễn ra Hội nghị Khoa học HaUI lần thứ II của ban chuyên môn Công nghệ hóa.

Xem thêm

A new naphthoquinone analogue and antiviral constituents from the root of Rhinacanthus nasutus

Tran Minh Ngoc, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Minh Khoi, SeonJu Park, Hee Jae Kwak, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Thi Thu Trang, Bui Huu Tai, Jae-Hyoung Song, Hyun-Jeong Koe and Seung Hyun Kim.

Xem thêm